สสารและสารเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?

About these ads

5 thoughts on “สสารและสารเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?

  1. นันทวัฒน์ รัศมี ทินกร ชัยธวัช พูดว่า:

    สารละลายมีกี่ชนิดเเตกต่างกันอย่างไรครับ คะ

  2. ปภาวดี , เจนจิรา นิรันดร์ อนุชา รัชนีกร วันวิสาข์ พูดว่า:

    สสารสามารถสัมผัสได้ทั้ง 5 เช่น ดิน นํ้า อากาศ เป็นต้น

  3. สิรินาถ แพรวพรรณาราย...อณิษ พูดว่า:

    แตกต่างกันเพราะว่าสารไม่เหมือนกัน

  4. สิรินาถ แพรวพรรณาราย...อณิษฐา กฤษณะ ไกรสิทธิ์ บรรพต วันชัย พีระพงษ์ พูดว่า:

    แตกต่างกันเพราะสารไม่เหมือนกัน

  5. นภาพร พีรวัฒน์ โกวิทย์ วิไลลักษณ์ พูดว่า:

    สสารสามารถสัมผัสได้ทั้ง 5

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s